logo

Shapero BV is een netwerk van zelfstandig opererende gecertificeerde bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
Al onze professionals voldoen aan de  wettelijk voor deze beroepsgroepen vastgestelde normen en registraties en hebben een jarenlange ervaring en deskundigheid op hun werkgebied.
De werkwijze is vastgelegd in een  overeenkomst tussen Shapero BV en de hierboven genoemde professionals.

Shapero BV
Bedrijfsgeneeskundige diensten

KvK 13036417