logo

Shapero BV en de daarbij aangesloten bedrijfsartsen werken volgens de meest actuele professionele standaarden. Hierbij volgen zij op positief kritische wijze de richtlijnen van de beroepsorganisaties KNMG en NVAB.
De “Gedragscode Bedrijfsarts” van de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) wordt gehanteerd.
In verband met de verwerking van persoonsgegevens door Shapero BV, is op grond van artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Shapero BV
Bedrijfsgeneeskundige diensten

KvK 13036417