logo

Verzuimprotocol
- Primaire rol van werkgever
- Afstemmen van acties in overleg met de opdrachtgever
- Counseling tijdens periodieke sessies (“sociaal medisch team”)

Communicatie

Inhoud van de casus staat centraal, tenzij de plicht tot medische geheimhouding  zich daartegen verzet

Korte communicatielijnen
- Bereikbaarheid
  (= terugbellen/mailen indien direct contact niet mogelijk is)
- Toegankelijkheid
  (= bereidheid tot het geven van toelichting/uitleg)

Shapero BV
Bedrijfsgeneeskundige diensten

KvK 13036417