logo

Shapero staat garant voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en commitment, zowel voor werkgever als voor werknemer. Centrale doelstelling is het herstel van de gezondheid van de betrokken werknemer en deze op verantwoorde wijze weer aan het werk te krijgen en te houden. Parallel hieraan wordt door het terugdringen van  vermijdbaar verzuim de schadelast  voor de werkgever beperkt.
 
 

Shapero BV
Bedrijfsgeneeskundige diensten

KvK 13036417

Privacyreglement