logo

  • Voorkomen van ziekteverzuim;
  • Beheersing van het ziekteverzuim:
    - Beperken van de verzuimduur
    - Tegengaan van frequent kortdurend verzuim
  • “Poortwachterproof” maken van het reïntegratieverslag
  • Verweer bieden tegen onterechte sancties en beslissingen
De “Gedragscode Bedrijfsarts” van de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) wordt gehanteerd.
In verband met de verwerking van persoonsgegevens door Shapero BV, is op grond van artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Shapero BV
Bedrijfsgeneeskundige diensten

KvK 13036417